• slidebg3


Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği

  • DOGUNKAD

    2011 yılında kurulan Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD), kadınların ekonomik alanda görünürlüğünü sağlamak, kadın istihdamı ve girişimciliğinin geliştirmek ve kadının ekonomik alanda güçlenmesine destek vermek için kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 22 ilde üye kabul eden DOGÜKAD; kadınların sadece ekonomik alanda değil, sosyal yaşamda da güçlenmesini ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kuruluşundan bu yana ulusal ve uluslararası düzeyde, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla bu hedefler doğrultusunda projeler geliştirip yürütmektedir. Kadın girişimcilerin katılımı ile kurulan dernek, kadın girişimcilerin güçlenmesi için eğitim ve mentörlük desteği sunmaktadır.

Haber Videoları

Etkinlik, toplantı ve çalışmaalarımıza ait haber videoları