Derneğimiz

 • 2011 yılında kurulan Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD), kadınların ekonomik alanda görünürlüğünü sağlamak, kadın istihdamı ve girişimciliğinin geliştirmek ve kadının ekonomik alanda güçlenmesine destek vermek için kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 22 ilde üye kabul eden DOGÜKAD; kadınların sadece ekonomik alanda değil, sosyal yaşamda da güçlenmesini ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

  Kuruluşundan bu yana ulusal ve uluslararası düzeyde, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla bu hedefler doğrultusunda projeler geliştirip yürütmektedir. Kadın girişimcilerin katılımı ile kurulan dernek, kadın girişimcilerin güçlenmesi için eğitim ve mentörlük desteği sunmaktadır.

  DOGÜNKAD, 7 strateji doğrultusunda çalışmalarını sürdürür:
  • Derneğin faaliyet gösterdiği ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek amacıyla platformlar oluşturmak;

  • Evrensel kadın hakları çerçevesinde kadın hakları konusunda eğitici çalışmalar yapmak, bunlarla ilgili birimler açmak,

  • Bölge kadınları için pozitif ayrımcılığı destekleyici çalışmalar geliştirmek, bütün bunları gerçekleştirmek için ulusal, uluslararası kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, projeler üretmek,

  • Kadınların sanayi başta olmak üzere farklı alanında iş kurmasına yardımcı olmak ve ulusal ve uluslararası alanda ticari işbirliklerinin geliştirilmesine destek sunmak,

  • Demokrasi ve insan hakları ilkelerine bağlı, inanç ve düşünce özgürlüğüne saygılı girişimcilere iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak ve ülke ekonomisine katkılarını artırmak amacıyla yürütmekte oldukları faaliyetlere destek olmak,

  • Girişimci kadın sayısını artırmak, bunun için eğitim ve mentörlük çalışmaları yapmak, kadın girişimcilere özgü destekleri izlemek ve bölgede kadınların bu desteklere erişimlerini sağlamak,

  • Kadınların istihdama katılım düzeyi, istihdamda karşılaştıkları sorunlar ve faaliyet gösterilen illerde kadın istihdamının geliştirilmesine yönelik araştırma, eğitim, mesleki eğitim, farkındalık, bilinçlendirme ve ilgili kuruluşlar ile işbirliği çalışmaları yapmak